Pereõed ja perearstid konverents Lengu

Inspireeriv kohtumine perearstidega

  1. veebruaril toimus perearstidele ja pereõdedele konverents. Meie olime ka kohal, et rääkida lapse eakohasest kõnearengust vanuses 0-7 ning jagasime sellekohast infolehte. 

Osalesime konverentsil, kuna perearstide roll laste suunamisel logopeedile on ülioluline. Ning on ju hea, kui perearstid on teadlikud kõne arengust  kõnearengu etappidest ja ka tunnustest millal peaks perearst kindlasti suunama lapse logopeedi poole. Paljudes perearstikeskustes on infovoldikud olemas, oleme neid küsijatele ka postiga saatnud ja ka kohale viinud. 

Infovoldikus on välja toodud peamised oskused lapse vanuses 0-7 eluaastat. Need oskused on üleüldised suunised, mitte nõutavad arengunäitajad, sest iga laps areneb oma tempos ning oskused on erinevad kui võrrelda 2a 1kuust või 2a ja 10 kuust last. Infovoldikus on ära toodud ka tunnused, millal peaks konsulteerima logopeediga. Infovoldiku leiad siit. 

Kuigi perearstid tulid konverentsile teise teema pärast, oli vaheajal meie laua ümber kogu aeg uudistajaid. Tunti huvi toodete ja meie endi vastu ning soetati Lengu doominosid ja jututäringuid. Suur rõõm oli, et paljud perearstid olid juba teadlikud meie toodetest ning saime rääkida neile ka uuendustest ja uutest mängudest. Kuid paljud kuulsid meist esimest korda. 

Perearstid on ka ise mures spetsialistide kättesaadavusest, et abivajaja saaks õigel ajal abi. Kui müofunktsionaalne teraapia on juba tuttav, siis Kõnevurri müofunktsionaalsed lauamängud ja mängukettad Üldarendav oraalmotoorika ja Ninahingamine tõid nii mõnelgi päikese välja. Kiideti ka psühholoogidega koostöös loodud mänge 

Laps areneb mängides. Mida väiksem on laps, seda rohkem vajab ta mängukaaslasteks ema ja isa. Veelgi toredam on, kui mäng, mida lapsega mängitakse, tugineb spetsialisti teadmistel ja kogemusel. Meie eesmärk on toetada laste ja samuti ka noorte arengut läbi kõne arengu ja justustamisoskuse. Jutustamise kaudu areneb eneseväljendus, enesekindlus, kujutlusvõime, mälu ja mõtlemine, sõnavara, sotsiaalsed oskused ehk kõik vajalik, et kasvaks toimiv täiskasvanu.

Tuli soov, et oleks konverents perearstidele ja -õdedele, kus esineksid erinevad tugiisikud, kes räägivad kuidas saaks üksteisele toeks olla ja millele tähelepanu pöörata, ikka selleks, et abivajaja saaks abi õigeaegselt.

Me lahkusime konverentsilt innustatuna ja õnnelikuna, sest tagasiside perearstidelt oli tunnustav.

Kui sul, armas lugeja, on küsimusi, soove või ettepanekuid, anna meile teada!

Koostöös peitub jõud!

Lengu