R täht või häälik

See on üks sagedasemaid küsimusi, millega lapsevanemad oma pead murravad, kui laps ei oska veel R-häälikut hääldada. Aga mis erinevus on R-tähel ja R-häälikul?

Häälik ei ole sama, mis täht.

Häälikuid ehk foneeme kuuleme ja häälime.

Tähti näeme, loeme ja kirjutame. Tähtede abil kirjutame sõnu.

Eesti keeles on täishäälikud: A, E, I, O, U Õ, Ä, Ö, Ü.

Neid saab häälega ja pikalt hääldada.

Kaashäälikud on: B, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V.

Kaashäälikute hulka kuuluvad ka sulghäälikud: K, P, T, G, B, D.

Häälimine tähendab sõna hääldamist häälikhaaval. Häälimine on vajalik selleks, et laps hakkaks tajuma sõna kõige väiksemaid osi – häälikuid. Häälikute eristamise oskus on oluline, sest see toetab lapsel õige häälduse ja õigekirja kujunemist.

Oluline on hääliku eristamine, arusaamine selle pikkusest ja asukohast, kus see sõnas asub.

Häälikuid hääldatakse tähtedest erinevalt nagu on näha allolevast tabelis.

Tähe nimetus

Häälik

Tähe nimetus

Häälik

 

Tähe nimetus

Häälik

Tähe nimetus

Häälik

B - BE

b

G - GE

g

 

L - EL

l

R - ER

r

C - TSE

ts

H - HA

h

 

M - EM

m

S -ES

s

D - DE

d

J - JOTT

intensiivne ii

 

N - EN

n

T - TE

t

F - EF

f

K - KA

k

 

P - PE

p

V - VE

v

Sõnades võib olla tähti ja häälikuid erinev arv, sest pikka ja ülipikka häälikut kirjutatakse küll kahe tähega, aga seda loetakse üheks häälikuks.

Näiteks:

Sõna

Tähti

Häälikuid

EMA

3 (E-M-A)

3 (E-M-A)

TOOL

4 (T-O-O-L)

3 (T-O-L)

KAPP

4 (K-A-P-P)

3 (K-A-P)

TEEMANT

7 (T-E-E-M-A-N-T)

6 (T-E-M-A-N-T)

SEINAKELL

9 (S-E-I-N-A-K-E-L-L)

8 (S-E-I-N-A-K-E-L)

ÖÖ

2 (Ö-Ö)

1 (Ö)

Seega häälides sõna TOOL häälime T-O-L (mitte TE-O-O-EL), KAPP häälime K-A-P (mitte KA-A-PE-PE).

Kõnevurri lauamängu või mänguketta „Abiks lugemisele ja kirjutamisele”harjutused arendavad häälikute kuulamise ja eristamise oskust, häälikute asukoha ja järjestuse tajumist sõnas, samuti häälikupikkuste tajumist, eristamist ning muutmist sõnades. Harjutused täpsustavad ja rikastavad sõnavara ning toetavad teadmist, et häälikupikkuse muutmisel muutub ka sõna tähendus.

Aga kui vastata nüüd pealkirjas püstitatud küsimusele, siis R-tähe õppimiseks on Lengu kodulehel võimalik printida ning mängida tähekaartidega. Samuti võib tähti laduda klotsidest, nööpidest, erinevatest mänguasjadest. Tähti saab kirjutada paberile, õhku, liivale jne. Saab mängida ka arvamismängu, kui seljale kirjutada täht ning laps saab ära arvata, mis täht seljale kirjutati.

Kui aga muret teeb lapse R-hääliku puudumine, siis kuni 5-nda eluaastani on eakohane, kui laps ei häälda veel R-häälikut. Lengu tootevalikus on Kõnevurri lauamäng ja Kõnevurri mänguketas „Abiks R-LE“, mis toetab R-hääliku hääldamise õiget kujunemist ning mängu käigus harjutatakse õigeid hääldusliigutusi ja arendatakse foneemikuulmist.