Eesti Logopeedide Ühingu tunnustus

 

Eesti Logopeedide Ühing on kiitnud heaks meie Kõnevurri häälikute mängukettad ja Kõnevurri häälikute lauamängud.

 

Mina olen väärtuslik

Koostöös näitleja ja psühholoog Rita Rätsepaga lõime Kõnevurri mänguketta „Mina olen väärtuslik“. Lisaks jutustamis- ja väljendusoskuse toetamisele, võimaldab mänguline abivahend arendada lapse eneseanalüüsivõimet ja suhtlemisoskust. Laps saab teadlikumaks iseendast, oma võimetest ja tunnetest ning areneb enesekindlus. 

Häälikuseade mänguketaste ABC

Kõnevurri häälikuketaste eesmärk on treenida hääldusliigutusi, mis on vajalikud viie eesti keele kõige raskema hääliku hääldamiseks. Need häälikud on L, S, K, R ja Õ. Mida peab silmas pidama häälikuketaste kasutamisel?

Meie kliendid räägivad