Kõnevurri mänguketas "Mina olen väärtuslik" Rita Rätsepp

Rita Rätsepp

Psühholoog Kõnevurri "Mina olen väärtuslik" mänguketta/lauamängu autor

Inimese enda mitte piisav väärtustamine ilmneb 80-90% inimestel, kes vajavad psühholoogide abi. See on seotud erinevate teemadega nt depressioon, toitumishäired, sõltuvuskäitumine jne, millega inimene tuleb abi otsima.

Tervisealane väljakutse, suhetega seonduv, oma potentsiaali väljendamine või väljendamata jätmine on sageli seotud enese mitte piisava väärtustamisega.

Mina olen väärtuslik Lengu Rita Rätsepp

Kuni 6-eluaastani salvestavad lapsed oma alateadvusesse ilma filtrita kõike, mida nad saavad enda ümbrusest – vanematelt, vanavanematelt, lasteaiast, meediast. Enese mitte piisav väärtustamine on millegi tagajärg, aga alati ei ole konkreetset äärmuslikku sündmust, mis on selle põhjus. Lapsed tõlgendavad tihti olukordi erinevalt kui need reaalselt on olnud. Nt kolimisel sõpradest ilmajäämine, õe-venna sünd, hüljatuse tunne jne. Need võivad olla pisikesed ütlemised, mis ei ole mõeldud maha tegemiseks või solvamiseks. Need võivad olla elust endas tulenevad olukorrad.

Oluline on oskus nendest olukordadest välja tulla, mitte sinna kinni jääda. Aga paraku tihti jäävad need meiega.

Mida tähendab ma olen väärtuslik?

 • Sa oled sügavalt teadlik iseenda väärt olemisest.
 • See on võime iseendale meeldida.
 • Võime väljendada oma potentsiaali.
 • Võime end aktsepteerida, armastada just sellisena nagu sa oled.
 • Sa oled veendunud, et oled inimesena vajalik.
 • Et sa oled väärt eluõnnistusi, armastust, küllust, suurepäraseid suhteid ehk kõike, mis on elus tore.
 • Sul on usk, et sa suudad anda endast sel hetkel parima. Ja meie parim on hetketi erinev sõltuvalt kasvõi näiteks sellest, kas oled terve või haige.
Mina olen väärtuslik Lengu Rita Rätsepp
 • Mida teha kui tajun, et ei väärtusta end piisavalt? 

  • Rohkem liigutada, liikuda.
  • Tegeleda sellega, mis meeldib – hobid.
  • Välisõhus liikuda.
  • Piirama ekraaniaega – meil on võrdlev maailm. Sotsiaalmeediasse postitatakse hetki, mis on ilusamad, toredamad, õnnelikumad, edukamad. Paratamatult võrdleme end teiste ja teiste eludega ning see võib viia kehva enesetundeni ning võib tõmmata enesehinnangut alla. Kui me oleme kergesti mõjutatavad, eriti lapsed, ei peaks me seda väga palju tarbima.
  • Kuulata last aktiivselt, avatud meelega hinnangute vabalt.
  • Aktsepteerida lapse mõtteid ja tundeid.

Enese väärtustamine on üks oluline elu kvaliteeti mõjutavaid aspekte. Sellest sõltub milliseid suhteid luuakse, kuidas suudetakse tööalaselt potentsiaali väljendada, julgust muutust luua ja võtta vastutus iseenda valikute eest. See mõjutab kõiki eluvaldkondi. 

Mina olen väärtuslik Lengu Rita Rätsepp

Enese väärtustamine on nagu muskli kasvatamine. Seda peab igaüks ise tegema iga päev elukestvalt!

Psühholoog Rita Rätsepp rääkis „Vaimse tervise heaks“ Eesti Naine podcastis terapeut Kreet-Rosin Pindmaaga teemal „Mina olen väärtuslik“ Mis on üks kõige olulisemaid elukvaliteedi mõjutajaid?“ Kuula podcasti siit

Rita Rätsepaga koostöös on loodud Kõnevurri lauamäng  ning Kõnevurri mänguketas „Mina olen väärtuslik“, mille eesmärgiks on lapse positiivse sisekõne ja eneseteadlikkuse kujunemise toetamine, enesekindluse, eneseregulatsiooni oskuste, eneseanalüüsi ja suhtlemisoskuse arendamine.

Lengu