KONTROLLTESTID

Kontrolltestid on mõeldud peamiselt lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale häälduse arengu probleemidega laste väljaselgitamiseks ja logopeedi vastuvõtule nõustamisele saatmiseks.

Kontrolltestide küsimused on koostatud laste üldisele häälduse arengule toetudes ning nende põhjal ei ole võimalik lapsi diagnoosida.

Valige lapse vanusele vastav test ning vastake etteantud väidetele „jah“ või „ei.“ Kui olete ühele või rohkemale väitele vastanud eitavalt, soovitatakse Teil pöörduda lapsega logopeedi nõustamisele.

Kui lapse kõne, sealhulgas hääldamine ei arene eakohases tempos, tuleks kindlasti kontrollida lapse kuulmist. Kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule tuleks pöörduda ka juhul, kui laps hingab rutiinsete tegevuste (nt mängimise) ja magamise ajal läbi suu ning norskab. Ohumärkideks on ka  sagedased kõrvapõletikud ja nohu.

Kui te tunnete oma lapse kõne arengu osas muret, pöörduge oma perearsti või logopeedi vastuvõtule.

Autor: Logopeed Gaisa Akkaja

Allikas: https://lapsjahaaldus.blogspot.com/


2-AASTASE LAPSE HÄÄLDUSE ARENGU TEST


3-AASTASE LAPSE HÄÄLDUSE ARENGU TEST


4-AASTASE LAPSE HÄÄLDUSE ARENGU TEST


5-6-AASTASE HÄÄLDUSE ARENGU TEST