Projekt: Kõne arengut toetavate mängude ja õppevahendite brändi Kõnekindlus tururundustegevuste läbiviimine Projekti eesmärk on:
  • luua, toota ja turustada eestimaiseid mängulisi logopeedilisi mänge ja õppevahendeid
  • tõsta inimeste teadlikkust kõneprobleemidest ja kõne arengust
  • rikastada spetsialistide töövahendeid
  • anda vahendid lapsevanemale lapse kõne arengu toetamiseks
  • luua töökohti ning kasvatada eksporti
Projekti käigus viiakse läbi SEO tegevused, kodulehe arendus- ja kujundustööd, seadistatakse Google Ads reklaamid, töötatakse välja sotsiaalmeedia sisuloome ja haldamine, viiakse läbi digitaalsed reklaamikampaaniad, tehakse koostöid sotsiaalmeedia mõjuisikutega; valmivad erinevad turundusmaterjalid (tootepildid, pakendid, tootevideod, tootelehed, etiketid), mis on vajalikud toodete reklaamimiseks ja müügiks. Toetuse summa 15 000€