Lengu Marliis Miilimäe
Postituse koostas eripedagoog Marliis Miilimäe

 

Kuulmine toimib iseenesest ja ei nõua keskendumist ega tähelepanu. Kuulamine aga hõlmab endas nii kuulmist, keskendumist kui ka arusaamist. Siis muutub suuline kõne kuulaja ajus tähenduseks ja seda on võimalik mõista.

Tähelepanelik kuulamine tähendab seda, et lapsed suudavad eristada olulist teavet ebaolulisest. See on lastele üsna raske ja pingutust nõudev tegevus, aga see on väga tähtis õppimise ja arengu juures. Nii eelkooliealiste kui koolilaste õppetegevused sisaldavad väga palju kuulamisega seotud ülesandeid. Lugemisel on vaja silma ja kõrva koostööd, et kuulda õiges järjekorras sõna igat häälikut. Rääkimisel aga ühendatakse kuuldud sõna ja vastav ese või nähtus. Kirjutamisel on oluline sõna kuulamine tervikuna, sest laps õpib kirjutama tänu suulise teksti edastamise oskusele.

Lengu Kõnevurr doomino
Kuulmine toimib iseenesest ja ei nõua keskendumist ega tähelepanu. Kuulamine aga hõlmab endas nii kuulmist, keskendumist kui ka arusaamist.

Kuidas lastes kuulamist arendada?

  1. Lastega võib kuulata erinevaid helisid, näiteks helikaussi. Kui laps enam heli ei kuule, peab käe püsti tõstma.
  2. Samuti võib laste käes ringi käima lasta merekarbi, mida igaüks saab kuulata ning teised peavad samal ajal peavad enda järjekorda ootama ja vaikselt olema.
  3. Võib kuulata ka kella tiksumist, kus iga laps peab vaikselt omaette lugema, mitu korda ta kuulis, et kell tiksus.
  4. Ise saab meisterdada ka erinevate sisudega (näiteks helisevate kellade või kividega) kõlakotte või -klotse. Kuulmise järgi saab leida samasuguse kõlaga paarid.
  5. Lastele meeldivad ka erinevad muusikaga liikumismängud, kus muusika mängimise ajal on lustimise aeg ning kui muusika kinni vajutatakse, peab püsima liikumatu kivikujuna. 
Lengu kuulamine
Kuulamise arendamiseks on palju erinevaid mänge

Mida õpetavad meile sarnase kõlaga sõnad?

Tänu tähelepanelikule kuulamisele areneb meil ka häälikute ja häälikupikkuste kuulamis- ning eristamisoskus, mida saab harjutada Kõnekindluse "Sarnase kõlaga sõnad" doomino õppemängu mängides. Lisaks sellele arendab mäng lapse tähelepanu ja taju, rikastab sõnavara, pakub mängulist abi lugema õppimisel ja õigekirjaoskuse kujunemisel. Kui I raskusaste sobib lastele, kes tunnevad tähti ja on algust teinud lugemisega, siis II raskusaste sobib juba natukene vanematele. Mängukaartidel on kaks poolt, millest ühel pool on punased ja teisel pool sinised sõnad. See tähendab, et ühe mängu asemel saab lausa kahte erinevat mängu mängida. Täiskasvanu kohalolek mängu mängides on soovitatav, sest laps ei pruugi teada mõningate sõnade tähendust. Isegi paljud täiskasvanudki ei pruugi enam teada, kes on kult, aga õnneks on mõnedel harva kasutavatel sõnadel all ka seletus. Samuti võib laps hätta jääda tähtede tundmisel või sõnade kokku veerimisel. Kui mängu on juba pikalt mängitud, kipub tähelepanu hajuma ja lapsed hakkavad kasutama ennustamise tehnikat. Doomino mäng aga on kavalalt üles ehitatud, sest kõrvuti võivad juhtuda kaardid, kus ühe peal on kirjas kurg ja teisel kurk. Kui laps need sassi ajab, on kõigil mängijatel palju nalja. Seega sobib mäng hästi tugispetsialisti kabinetti, algklassiõpetaja klassiruumi või iga  lapse koju. 

Isegi mõned täiskasvanud on hädas üksteise päriselt kuulamisega või tähelepaneliku lugemisega, mille pärast võivad hiljem sündida tühised konfliktid ja arusaamatused. On ju suur vahe, kas inimene räägib riideesemest (“anna mulle särk”) või kalast (“anna mulle särg”). Seepärast on mõistlik tähelepanu ja keskendumise, kuulamise ja kohalolemise oskusi juba lapseeas arendada.

Lengu Doomino "Sarnase kõlaga sõnad" I
Õppemäng arendab lapse häälikute ja häälikupikkuste kuulamis- ning eristamisoskust, tähelepanu ja taju, rikastab sõnavara, pakub mängulist abi lugema õppimisel ja õigekirjaoskuse kujunemisel.

Doomino õppemäng "Sarnase kõlaga sõnad" on saadaval