R, S, K, Õ, L ? On häälikuid, mis ei taha ega taha tulla, põhjustades lõpuks stressi nii vanemale kui ka lapsele.

 Mõnda aega tagasi ilmavalgust näinud logopeediline mäng Kõnevurr hoolitseb just selle eest, et kõne õppimine püsiks lõbus ja mänguilne.

Lühikese ajaga on vurr saanud igapäevaseks töövahendiks logopeedidele, aga ka logopeedide käepikenduseks lapsevanematele ning lasteaiaõpetajatele. „Meie eesmärk on avada tibude nokad ning aidata kõik soravamalt ja enesekindlamalt kõnelema,” ütlevad mängu loojad.

Millised märgid annavad mõista, et lap­sel võib olla kõneprobleem?

Eelkõige on tähtis kõne mõistmine. Kas väike laps saab igapäevastes olukordades kõnest, lihtsatest situatiivsetest korraldustest, aru? Kas laps laliseb kümne kuu vanuselt, kasutab žeste? Kas kaheaastasel lapsel on sõnavara, mis koosneb vähemalt 100 sõnast? Kas 2–3-aastase lapse kõnes on esi­mesed lihtsad laused (nt "Anna papu!", "Ei taha juua!")? Kas 3–4-aastaselt hääldab laps enamikku häälikutest? Kui nendele küsimustele sai vastata jah, ei tohiks lapse kõne arenguga probleeme olla. Kui vastused on pi­gem "ei", tasub pöörduda logopeedi poole.

Lengu Kõnevurr

Millised on levinumad probleemid, mis laste kõne arengut takistavad?

Peamised põhjused on häälduselundite anomaalia (nt vale hambumus) või nõrkus (nt nõrk keelelihas, lõdvad huuled), suuhingamine, kuulmiskahjus, ajukahjustus, pärilikkus, keskkonnamõju (sh nutiseadmed, vähene suhtlemine), vale harjumuse kujunemine või kellegi matkimine. Alati ei ole põhjus teada või selge.

Kuidas Kõnevurr last aitab?

Kõnevurri ketaste põhiharjutused (üldarendav ja kõnehingamine) on koostatud kõneorganite treenimiseks (liikuvus, täpsus, jõud, tempo, püsivus), nende tunnetamiseks ja õigete asendite harjutamiseks. Hingamis- ja puhumisharjutused aitavad tunnetada õhu liikumist, õpetavad õhujoa suunamist ja nina-suuhingamise eristamist.

Häälikute kettad sisaldavad eriharjutusi häälikute õige häälduse kujunemiseks. See on ettevalmistav töö konkreetse hääliku seadeks. Arvesse on võetud kõige sagedasemad häälikuprobleemid, millega logopeedide juurde pöördutakse – R-, S-, K-, L- ja Õ-häälikud. Harjutuste hulgas on ka eel- ja asehäälikute hääldamine ning foneemikuulmise arendamine (häälikute kuulmine ja eristamine häälikute reas või sõnas).

Lisaks on koostatud harjutustikud. Näi­teks harjutustik "Abiks sujuva kõne kujunemisele" sobib lastele ja täiskasvanutele, kel­lel on kõnetakistused ehk kogelus, "Abiks lugemisele ja kirjutamisele" toetab häälikulise analüüsi kujunemist, mis omakorda on abiks lugemise õppimisel ja toetab õigekirja kujunemist, ning "Abiks kõne arengule" so­bib hiliskõnelejate ja alakõnega laste kõne arengu toetamiseks.

Kõnevurriga on harjutuste tegemine lõ­bus, mänguline ja kaasahaarav ning laps ise tahab seda mängida. See teeb protsessi nauditavaks nii lapse kui ka lapsevanema jaoks.

Lengu Kõnevurr

Millega veel last aidata ja motiveerida?

Lapsevanem peab lapsega võimalikult palju suhtlema – lihtsas keeles ja aeglases tempos. Lapsega tuleb mängida jõukohaseid, arendavaid, eakohaseid mänge. Siinjuures tuleks lähtuda lapse huvidest (mida motiveeritum on laps, seda rohkem ta osaleb ja omandab). Lapse suhtlemisele tuleb reageerida (nt "Jah, tubli, see on kiisu!"). Hea on vaadata koos pildiraamatuid, lapsele lasteraamatuid ette lugeda. Minimaliseerida nutiseadmete kasutamist väikelapseeas, vähendada televiisori ees olemist.

Kui probleemid on juba tekkinud, on Kõ­nevurr ideaalne vahend, millega oma last kodustes tingimustes ise aidata. Iga päev kas või 10–15 minutit ja tulemus on palju kiirem tulema.

Uudista Kõnevurri kohta lähemalt: lengu.ee

Lengu